Welkom bij I-Provide Consultancy

IT dienstverlener sinds 1999

 

Consultancy is een vrij breed begrip.
Vandaar dat op deze pagina kort zal worden uitgelegd
welke consultancy diensten I-Provide kan verlenen.

Softwarepakket-selectie

Door het in kaart brengen van uw huidige bedrijfsprocessen en het onderkennen van knelpunten en behoeften voor de toekomst, kan I-Provide een Programma van Eisen (PvE) opstellen. Met behulp van dit stuk wordt een Request for Information (RFI) opgesteld waarin de eisen & wensen voor een toekomstig softwarepakket staan beschreven.

Vervolgens zullen offertes aangevraagd worden op basis van deze RFI. In de offerte vergelijking worden zowel de antwoorden van de RFI als de offerte zelf naast elkaar gezet, zodat inzichtelijk wordt gemaakt welke partijen in eerste instantie worden uitgenodigd voor een introductiegesprek.

Op deze wijze wordt de zogehete Longlist teruggebracht tot een Shortlist van softwareleveranciers, zodat er gericht en gestructureerd een selectie kan worden gemaakt. I-Provide brengt uiteraard een onafhankelijk gunningadvies uit. Dit gebeurt meestal naar aanleiding van een tweede of derde gesprek met de overgebleven partijen.


Implementatie begeleiding

In navolging van de softwarepakketselectie weet I-Provide goed wat er in uw organisatie speelt. Om de kennis en ervaring te benutten uit de eerdere fase en de kans op een geslaagde implementatie te vergroten, kan het wenselijk zijn om tijdens de implementatie extra begeleiding te hebben.

I-Provide speelt hierin de rol als intermediair. Meedenken met zowel de klant als de softwareleverancier en hierdoor kritisch meedenken in het geheel met als doelstelling een win-win situatie te creeeren en een hoogwaardige implementatie neer te zetten.


Optimaliseren ICT
De gebruikers geven invulling aan het ICT systeem. Om ervoor te zorgen dat mens & techniek goed op elkaar zijn afgestemd, is het van belang om na de implementatie nogmaals te bekijken of de balans goed is. Mogelijk kan er met door goed te luisteren naar gebruikers en met kleine aanpassingen een verdere kwaliteitsverbetering ontstaan.


Wilt u meer informatie over één van deze dienst,
neemt u dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

I-Provide Consultancy
te Amsterdam
T: 020-7775256 F: 084-8333 216
KvK: 34110430 info@i-provide.nl